Pelitietokone yksilöllisiin tarpeisiin

No Comments

Pelitietokone on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu tietokone, joka on suunniteltu erityisesti teknisesti vaativien tietokonepelien pelaamiseen. Se eroaa tavallisesta tietokoneesta lähinnä sen suoritustehoa lisäävien osien, kuten laadukkaamman näytönohjaimen, osalta. Pelitietokoneita on eri tasoisia, ne voidaan yleisesti jakaa edullisiin, matalan tason tietokoneisiin sekä keskitason ja huipputason koneisiin, niiden suoritustehon ja hinnan mukaan. Merkittävimmät näytönohjainten valmistajat saavat suurimman osan tuotostaan matalan ja keskitason tuotteistaan näiden suuren menekin tähden, vaikka huipputason näytönohjaimet ovatkin selvästi hintavampia.

Videopelipelaamisessa vaadittavien moninaisten osien ja pelaajan henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden tähden on pelitietokoneiden kustomointi yleistä. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja voi joko tilata tietokoneen haluamillaan osilla, jolloin palveluntarjoaja kokoaa koneen hänelle valmiiksi ennen toimitusta, tai että pelaaja ostaa erikseen tietokoneen osat ja kokoaa koneen itse. Tämä haastaa yhä enemmän pelitietokoneiden valmistajia kokoamaan valmiita koneita vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Valmistajat ovat siksi alkaneet panostaa enemmän koneen ulkonäköön tehdäkseen tuotteistaan houkuttelevimpia.

Pelitietokoneiden kehitys

Tietokonepelaaminen on kulkenut tietotekniikan kehityksen suunnannäyttäjänä jo vuosikymmenten ajan. Tietokonepelaamisen alkuvuosina vaadittiin pelaamista varten laitteistoa, jota tavallisimmissa tietokoneissa ei ollut ja joka vielä tuolloin oli sen verran hintavaa, että pelaaminen pysyi vain harvojen harrastuksena. Taloudellisen nousukauden alkaessa 1990-luvun puolivälissä, alkoivat myös videopelit kasvattaa suosiotaan. Kysynnän lisääntyminen haastoi niin videopelivalmistajat kuin tietokonevalmistajatkin tarjoamaan yhä teknisesti vaativampia tuotteita markkinoille. Näytönohjainten kehittyessä on videopelien ja niiden grafiikoiden kehitys ollut huimaa viimeisen 10 vuoden aikana.

Nykyisin videopelit ovat jossain muodossa lähes jokaisen kuluttajan käytössä, tästä johtuen ovat arkikäyttöön tarkoitetut yleistietokoneet alkaneet muistuttaa teknisiltä vaatimuksiltaan enemmän pelitietokoneita. Huipputason pelitietokoneet erottuvat edelleen suoritusteholtaan muista arkikäyttöön tarkoitetuista koneista. 2000-luvun aikana alkoi pelitietokoneiden kokoaminen omaan käyttöön yleistyä. Internet tarjosi alustan, josta pystyi löytämään tietoa pelaamiseen tarvittavista osista ja ohjeita varsinaisen koneen kokoamiseen, joka antoi tavalliselle harrastajalle mahdollisuuden ostaa haluamansa komponentit ja koota tietokone omiin tarpeisiinsa. Yksilöllisyys on pelaamisessa ja pelitietokoneissa edelleenkin vaikuttava trendi.

Yksilöllistä tietokonepelaamista

2010-luvun aikana alkoi olla yleistä harrastajien keskuudessa rakentaa itse itselleen pelitietokone haluamistaan osista. Tiedon ja osaamisen saatavuus on sallinut pelaajille kustannustehokkaan tavan hankkia tietokone, joka sopii juuri heidän tarpeisiinsa. Itse rakennettu tietokone ja sen osat ovat helpommin päivitettävissä ja uusittavissa. Myös sen suoritusteho on helpompi maksimoida pitäen kustannukset mahdollisimman alhaisina, sillä jokaisen osan voi kilpailuttaa ja ostaa sitä edullisimmin tarjoavalta. Tietoa ja apua osien hankintaan ja koneen kokoamiseen on alati enemmän saatavilla.

Kootessa omaa pelitietokonetta on useita osia ja komponentteja, jotka täytyy ottaa huomioon. Näitä ovat muun muassa näytönohjain, muisti, emolevy, prosessori, SSD eli puolijohdelevy ja virtalähde. Osien valinnassa voi harrastajaa auttaa etsiä tietoa itsenäisiltä organisaatioilta, jotka tuottavat suorituskykytestejä ja tuotearvosteluja. Nämä suorituskykytestit pitävät sisällään eri osien ja komponenttien arvioita, jotka ovat oleellisia rakennettaessa omaa tietokonetta. Konetta kootessa on myös tärkeää ottaa huomioon tietokoneen tuuletuslaitteet. Nämä laitteet poistavat liikaa lämpöä ja näin suojaavat koneen eri osia kuumenemiselta.

Valmiiksi koottuna

Monien edistyneiden pelaajien kootessa omia koneitaan, valitsevat muut valmiin tietokoneen ostamisen tai tilavat yksilöllisen koneen valitsemillaan osilla. Nämä koneet saattavat usein olla kalliimpia kuin itse kootut tietokoneet. Tunnettujen tuotemerkkien markkina-arvo saattaa nostaa yksittäisen tietokoneen hintaa. Myös asiakaspalvelun taso vaihtelee huomattavasti. Eri yritykset tarjoavat eri tasoista pelitietokoneiden kustomointia. Jotkut yritykset tarjoavat ainoastaan ulkoista yksilöintiä, muokaten tietokoneen ulkonäköä asiakkaan toiveiden mukaan, kun taas toiset yritykset tarjoavat laajempia mahdollisuuksia, sallien asiakkaan valita itse osat, heidän hoitaessa koneen kokoamisen.

Koneen itse kokoaminen tarkoittaa myös sitä, että vastuu osien valinnasta, kokoamisesta ja mahdollisista esiin tulevista ongelmista on harrastajalla itsellään. Sen sijaan, että pelaaja voisi soittaa yhden puhelun saadakseen avun ongelman ratkaisuun, tuleekin hänen olla yhteydessä mahdollisesti useisiin eri komponenttien valmistajiin. Harrastajat ovat myös itse todenneet, että osia valitessa he usein päätyvät yliarvioimaan tarpeensa ja ostamaan osia, joita he eivät välttämättä tarvitsisi ja näin ollen maksavat myös enemmän, kuin olisi tarpeellista.

Kannettavat tietokoneet pelaamisessa

Pelaamiseen tarkoitetut kannettavat tietokoneet eivät yleensä ole yhtä kustannustehokkaita kuin pöytäkoneet. Nykyiset kannettavat tietokoneet ja niiden näytönohjaimet ovat jo huomattavan tehokkaita, mutta samanaikaisesti kuluttavat koneen akkua suhteettoman paljon. Pienestä koosta johtuen kannettavien tietokoneiden tuuletus on merkittävä ongelma vaikuttaen koneen suorituskykyyn ja näin ollen alentaen koneen rahallista arvoa. Asiakas on usein maksanut paremmasta suorituskyvystä, kuin mihin kone pystyy. Kannettavien pelikoneiden suosio johtuu samasta syystä kuin kannettavien tietokoneiden yleensäkin: helppoudesta kantaa mukana ja pienestä koosta.

Monenlaiset pelaajat ja laitteet

Videopelien pelaamisesta on tullut yleinen harrastus. Lähes jokainen pelaa tai on pelannut videopelejä. Pelejä löytyy monia eritasoisia ja eriaiheisia ja niitä voi pelata erilaisilla laitteilla, aina älypuhelimista kannettaviin tietokoneisiin, konsoleihin ja vaativiin ammattitason pelitietokoneisiin. Laitteen valinta riippuu harrastajasta ja hänen tarpeistaan ja pelattavista peleistä. Yksinkertaisimmat pelit toimivat hyvin heikommankin suorituskyvyn sisältävistä laitteissa, mutta monet, erityisesti graafisesti vaativammat pelit edellyttävät laitteelta vaativampaa suorituskykyä ja näin ollen myös harrastajalta omistautumista ja taloudellista uhrautumista harrastuksensa eteen.

Categories: Pelaamista Videopelit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *